Kautokeino Lærerlag

Arkivet etter Kautokeino Lærerlag oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Kautokeino Lærerlag
Arkivskaper Kautokeino Lærerlag
Arkivref. (id) SATØ/P-0079
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1939 – 1968
Type   virksomhet Faglige interesseorganisasjoner / pedagogisk personale
Sted / område Kautokeino / Guovdageaidnu
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)