Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark

Saksarkivet til forløperen til Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark. Norsk Lærerlag ble stiftet 9. juli 1966. Utdanningsforbundet ble stiftet 2. oktober 2001 og er navnet på organisasjonen etter at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet slo seg sammen. Fylkeskontoret for Utdanningsforbundet Finnmark ligger i Alta. Det er lokallag i alle kommuner i Finnmark. Arkivet oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv.

Arkivnavn Finnmárkku oahppolihttu / Utdanningsforbundet Finnmark
Arkivskaper Utdanningsforbundet Finnmark
Arkivref   (id) SAMI/PA-1099
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Møtebøker, saksarkiv, dokumenter, protokoll og journaler.
Tidsperiode 1972 – 2004
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / pedagogisk personale
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 4 hyllemeter
Arkivliste Avleveringsliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)