Yhtheiset prošektit

Verkosto oon myötä semmoisissa yhtheisprošektiissa joissa maakunnan ja maakunttaa koskeevat arkiivit eđistethään ja luođhaan arvoi Finmarkussa. Verkosto prioriteeraa prošektiita joissa jaethaan tiettoo niistä arkiivilähtheistä, mikkä nostethaan esile maakunnan monikulttuurisuutta ja yhtheiskunnalissii ominaisuuksii. Privaattiarkiiviitten yhtheinen arkiivikataloogi ”Finmarkun arkku” oon tehty yhtheistyössä Finmarkunarkiiviitten kans.

Luje enämen yhtheistyöprošektiista: Luje tästä