Verkoston kokkoontumiset

Finmarkunarkiivit kokkoonttuu kerran vuođessa. Kokkoukset oon ollu Lemmijovessa, Kautokeinossa, Vesisaaressa, Tromssassa ja Kirkkoniemessä. Seuraava kokkous 2015 oon Lemmijovessa.