Lohmann-fabrikken

Heinz Lohmanns fabrikk i Hammerfest eksporterte dypfryst filet og andre fiskeprodukter til Tyskland under krigen. Arkivet består blant annet av tegninger av den planlagte Lohmann-fabrikken etter krigen. 

Arkivnavn Lohmann-fabrikken
Arkivskaper Lohmann-fabrikken
Arkivref. (id) GMA 7/96
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Tegninger
Tidsperiode _
Type virksomhet Produksjon av næringsmidler
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –