Kautokeino produksjonslag AL / Reinslakteriet AL

Slakterivirksomheten var i drift i perioden 1957 –1985 og utgjør et stykke “industrihistorie på vidda”. Bedriften var en nøkkelbedrift i bygda. Arkivmateriale som oppbevares ved Sámi Arkiiva / Samisk arkiv dekker hele driftsperioden og inneholder hele arkivet etter Kautokeino Produksjonslag  AL / Reinslakteriet AL. Arkivet er spesielt da det er det eneste slakteriarkivet i området fra denne perioden. Arkivet etter et slakteri som ble startet opp i samme periode i nabokommunen Karasjok, ble borte da dette slakteriet brant ned.

Arkivnavn Kautokeino produksjonslag AL / Reinslakteriet AL
Arkivskaper Kautokeino produksjonslag AL / Reinslakteriet AL
Arkivref. (id) SAMI/PA-1048
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller, lagerlister, prislister, andelsbrev, dokumentasjon om prosjekter, personalforvaltning, regnskap, foto, film, lydopptak, gjenstander.
Tidsperiode 1957 – 1985
Type virksomhet Slakterier
Sted / område Guovdageaidnu / Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 14 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –