Oskar Varsi

Arkivnavn Oskar Varsi
Arkivskaper Oskar Varsi
Arkivref (id) Demark-0013
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Kopi av møteprotokoller og sakspapirer, notater, tilknyttet Samerettsutvalget.
Tidsperiode 1979-1997
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad grovsortert
Omfang 6-7 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Oskar Marelius Varsi (1938-2001) var bonde i Sirma. Han var medlem i en norsk-finsk grensevassdragskommisjon, vara som stortingsrepresentant for Finnmark arbeiderparti 1981-1985 og formann i Samenes Landsforbund, 1979-1982. I tillegg satt han i et av utvalgets arbeidegruyppe for utrede konsekvenser for lovforslaget har for lokalsamfunnet.

 

 

 

Stikkord