Holmberg, Ella Margareetta

Arkivet ble hentet i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet Glemte grupper i juli 2020 av Claus Pettersen. De er oppbevart ved Tana museum.

Arkivnavn Holmberg, Ella Margareetta

 

Arkivskaper Holmberg; Ella Margareetta

 

Arkivref (id) Demark-0020
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Skjøter og dokumenter knyttet til bygg/eiendomen hennes som er vernet.

Håndskrevne brev på samisk og finsk.  Viser samisk og kvensk språkbruket i Tanadalen.

Tidsperiode 1800-1900-tallet
Type virksomhet
Sted / område Polmak, Tana
Språk Norsk, samisk, finsk
Ordningsgrad tilgjengelige
Omfang
Arkivliste finnes
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Samiskspråklige brev er digitalisert.
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger https://digitaltmuseum.no/owners/DEM/info
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Arkivet ble hentet i forbindelse med Oppfølgingsprosjektet Glemte grupper i juli 2020 av Claus Pettersen

Wenche Mikkelsen eier originalene.

 

Stikkord