Ingvald Rushfeldt

Ingvald Rushfeldt var en fiskerbonde i Krampenes. Ingvald Rushfeldt er registrert som krigsseiler. Deltok i 2. verdenskrig under hjemmeflåten. Var beskjeftiget om bord i M/S Arild med fraktefart på Finnmark-kysten og evakuering av folk fra Gamvik og Båtsfjord, samt soldattransport. Kilde: https://www.sjohistorie.no/no/sjofolk/708531/

ArkivnavnIngvald Rushfeldt
ArkivskaperIngvald Rushfeldt
Arkivref (id)FMFB/PA/1221
Reg.baseAsta
Publ. base (evt. link til katalogen)Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstypeArkivet består hovedsakelig av fiske- og fangstregnskap blant annet på båten M/K Arild, lott og hyre oppgjør, samt fotografier av fiskebåter/ Krampenes. Ellers består arkivet av en del personlige dokumenter samlet gjennom hele livet. Arkivet er løse dokumenter og protokoller som er grovt ordnet i 6 arkivbokser + 1 protokoll(kassabok) med løse dokumenter inni knyttet til fiskebåten M/K Arild med registrerings nr. F.24.NV. En dokumentveske av skinn fylt med dokumenter.   Fotografier.
Tidsperiode1940-1986
Type virksomhet 
Sted / områdeKrampenes i Vadsø
Språk 
OrdningsgradGrovordnet
Omfang
ArkivlisteArkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer)En del av materialet er digitalisert.
Oppbevarings- /deponeringsstedFinnmark fylkesbibliotek
KontaktopplysningerFinnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) Materialet er samlet inn i forbindelse med innsamlings- og dokumenteringsprosjektet «Vi er også her! Synliggjøring av glemte grupper» og er avlevert av Lillian Rushfeldt 29.6.21