Kjell Moens arkiv

Arkivnavn Kjell Moens arkiv
Arkivskaper Kjell Moens arkiv
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumenter, 5 stykker herbarier,
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Etter Kjell Moens død  fikk Tana museum hele hans inventariet (arkivalie, disketter, dias, negativer,  kontorutstyr, disketter)

 

Stikkord