Dagbok for Fossheim (hyttebok)

Boken er hørt til familiene Sirkka/Stålsett i Vadsø

Arkivnavn Dagbok for Fossheim (hytteboka)
Arkivskaper Dagbok for Fossheim (hytteboka)
Arkivref (id) FMFK/ PA-1215
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Dagbok
Tidsperiode 1940-1964
Type virksomhet
Sted / område Vadsø
Språk norsk
Ordningsgrad 1 bok
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)