Axel Borgen

Arkivet etter Aksel Borgens kilde- og manuskriptsamling oppbevares ved Varanger Museum, avd. Sør-Varanger

Arkivnavn Aksel Borgen – arkivet
Arkivskaper Aksel Borgen
Arkivref   (id)
Reg.base
Publ. base   (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Manuskripter og kildemateriale
Tidsperiode 1923-1957
Type   virksomhet Personarkiver, manuskripter
Sted /   område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 3, 5 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger (på   Strand)
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/no/sor-varanger/
Spesielle   bemerkninger

(fysisk   tilstand, klausul osv.)