Arnt Øyen

Arnt Øyen var en av rundt 900 000 nordmenn som emigrerte til Amerika i perioden 1825-1925. Arnt dro til Amerika i 1913 mens han var bare 16 år gammel. Han fylte 17 år på turen. Arnt Øyen 26 år senere, i 1939, mens krigen herjet i Europa, reiste han rundt i hjemtraktene i Finnmark og filmet ferden med smalfilmkamera. Finnmark fylkesbibliotek fikk avlevert arkivmateriale etter Arnt Øyen av Arnts barnebarn Nancy Gleason som var i Finnmark for å besøke sine norske slektninger i juni 2012.

Arkivnavn Arnt Øyen
Arkivskaper Arnt Øyen
Arkivref (id) FMFB/ PA-1100
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Reisedagbok, “Scrapbook”, postkort og kopi av smalfilmen “Amerikabesek i 1939”. Referansemateriell: Tone Persens foredrag i Arkivdagen 2013 “Arnt Øyen, Finnmark-Seattle”, samt korrespondanse mellom Tone Persen og Finnmark fylkesbibliotek
Tidsperiode 1917-1939
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Øst-Finnmark / Amerika
Språk Engelsk, norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hm
Arkivliste A-0100 Arnt Øyen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Scrapbook og kopi av filmen er digitalisert:
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)