Jounalistene Anne-Mette Bjørgan og Arne Store

Arkivnavn Anne-Mette Bjørgan og Arne Store
Arkivskaper Anne-Mette Bjørgan og Arne Store
Arkivref (id) A1/2017
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Materiale etter journalistene Anne-Mette Bjørgan og Arne Store Protokoller: Kirkenes bokkafé 3 protokoller + en perm m diverse og 7 foto tatt av Arne Store, 138 (ca 130 unike motiv + 6 negativ) foto tatt av Anne-Mette Bjørgan. Sydvarangerbilder, brukt i Info-Nytt

Lokalhistorisk film/lydopptak

Tidsperiode 1978-1996
Type virksomhet Personarkiver, manuskripter
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,4 hyllemeter (3 arkivesker og 1 pakke)
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/om-varanger-museum/avdelinger/sor-varanger-museum/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord