Gunvor Sartz

Arkivmateriale etter Gunvor Sartz oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Her finner man sendte og mottatte brev, enkelte dokumenter, notater og dagbøker, samt litteratur, tidsskrifter og programhefter som har hørt til henne.

Gunvor Sartz var en skuespiller, teaterinstruktør og pioner i arbeiderteaterbevegelsen. I 1930 startet Gunvor Sartz «Det sociale teater» i Oslo der amatører og profesjonelle oppførte skuespill med politisk tendens. I 1935 ble Sartz kunstnerisk leder for Samfundsteatret (tidl. Arbeidersamfundets teater) som drev revypreget politisk-agitatorisk virksomhet. Da tyskerne okkuperte Norge fortsatt Sartz sin politisk engasjement gjennom illegal agitasjonsarbeid. Hun ble angitt og fengslet i Grini, hvor han satt i tom perioder: 17.7.1941-4.12.1941 og 4.6.1943-7.5.1945. Etter krigen hadde hun en stor innvirkning på det organiserte teaterlivet i Nord-Norge.  Hun opprettet plant annet rettet Hammerfest Studiescene i 1948 som etter hvert utviklet seg til et nærmest halvprofesjonelt teater.

Arkivnavn Gunvor Sartz
Arkivskaper Gunvor Sartz
Arkivref (id) FMFBPA-1110
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Mottatte og sendte brev, enkelte dokumenter, dagbøker, notatbøker, litteratur og tidsskrifter
Tidsperiode 1915 – 1950
Type   virksomhet personarkiver
Sted /   område  –
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet, katalogisert
Omfang 1,0 hm
Arkivliste A-0110 Gunvor Sartz
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle   bemerkninger(fysisk   tilstand, klausul osv.)