Teater

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter/ Det samiske nasjonalteatret

Beaivváš lea sámiid nášunalteáhter, ásahuvvon Guovdageidnui. Dat vuodduduvvui 1981:s ja lea áidna profesunealla teáhter Norggas mas lea sámegiella lávdegiellan. BeFor spørsmål om arkivet, ta kontakt med BeaivvaÅ¡ teater. Jos lea jearaldat arkiivva birra, váldde oktavuoda Beaivvaš teáhteriin. / Beaivváš er samenes nasjonalteater og er lokalisert i Guovdageaidnu – Kautokeino. Det ble grunnlagt i 1981 og […] Les mer...

Gunvor Sartz

Arkivmateriale etter Gunvor Sartz oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek. Her finner man sendte og mottatte brev, enkelte dokumenter, notater og dagbøker, samt litteratur, tidsskrifter og programhefter som har hørt til henne. Les mer...

Vadsø teaterlag

Vadsø teaterlag ble stiftet på et møte i biblioteket 24. oktober 1962 som Vadsø amatørteater. Det var 20 teaterentusiaster til stede. I desember 1963 ble navnet endret til Vadsø teaterlag. Teaterlagets første forestilling var «Toreadorvalsen» av Jean Anouilh. I de årene laget var aktivt, fra 1962 til 1990-tallet, ble det satt opp over tretti produksjoner […] Les mer...