Berlevåg revy- og teaterlag

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg revy- og teaterlag
Arkivskaper Berlevåg revy- og teaterlag
Arkivref. (id) A-49
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Årsberetning, korrespondanse, medelmsfortegnelse og manuskripter.
Tidsperiode 1974 – 1979
Type virksomhet Sang, musikk og amatørteater
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord