Vadsø teaterlag

Vadsø teaterlag ble stiftet på et møte i biblioteket 24. oktober 1962 som Vadsø amatørteater. Det var 20 teaterentusiaster til stede. I desember 1963 ble navnet endret til Vadsø teaterlag. Teaterlagets første forestilling var «Toreadorvalsen» av Jean Anouilh. I de årene laget var aktivt, fra 1962 til 1990-tallet, ble det satt opp over tretti produksjoner som ble fremført av både barn, ungdom og voksne. Laget skrev også egne stykker, som “Hurtigruta” i 1977. Arkivet til Vadsø teaterlag oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø teaterlag
Arkivskaper Vadsø teaterlag
Arkivref. (id) FMFK/ PA/1093
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen   
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, programhefter, originale   manuskripter, korrespondanse og saksdokumenter, sangtekster, avisutklipp
Tidsperiode 1962 – 1995
Type virksomhet Sang, musikk og amatørteater
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 1,1 hyllemeter
Arkivliste A-0093 Vadsø Teaterlag
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord