Beaivváš Sámi Nášunálateáhter/ Det samiske nasjonalteatret

Beaivváš lea sámiid nášunalteáhter, ásahuvvon Guovdageidnui. Dat vuodduduvvui 1981:s ja lea áidna profesunealla teáhter Norggas mas lea sámegiella lávdegiellan. BeFor spørsmål om arkivet, ta kontakt med BeaivvaÅ¡ teater. Jos lea jearaldat arkiivva birra, váldde oktavuoda Beaivvaš teáhteriin. / Beaivváš er samenes nasjonalteater og er lokalisert i Guovdageaidnu – Kautokeino. Det ble grunnlagt i 1981 og er det eneste profesjonelle teateret i Norge med Samisk som scenespråk. Beaivvaš er i ferd med å deponere sitt arkiv ved Sámi Arkiiva. For spørsmål om arkivet, ta kontakt med Beaivváš.

Arkivnavn Beaivváš Sámi Nášunálateáhter/ Samisk nasjonalteater
Arkivskaper Beaivváš Sámi Nášunálateáhter/ Samisk nasjonalteater
Arkivref (id) SAMI/PA-1060
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Regnskap.
Tidsperiode 1981 – 2010
Type virksomhet Sang og – musikkforeninger, teaterlag
Sted / område Guovdageaidnu – Kautokeino
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 28 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen.no
Oppbevarings- /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger http://www.arkivverket.no/samisk
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)