Hjelmsøy revylag

Arkivet oppbevares ved Måsøy museum.

Arkivnavn Hjelmsøy revylag
Arkivskaper Hjelmsøy revylag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Sanger, kassetter
Tidsperiode
Type virksomhet Sang- og musikkorganisasjon
Sted / område Hjelmsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –