Øvre-Alta og Eiby Distriktkredittlag

Arkivnavn Øvre-Alta og Eiby Distriktkredittlag
Arkivskaper Øvre-Alta og Eiby Distriktkredittlag
Arkivref (id)  
Reg.base  
Publ. base (evt. link til katalogen)  
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1947-1962
Type virksomhet  
Sted / område Alta
Språk  
Ordningsgrad  
Omfang  
Arkivliste  
Digitalisering (evt. link til dig. filer)  
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

 
Stikkord