Tana historielag / Tana historie- og museumslag

Arkivnavn Tana historielag / Tana historie- og museumslag
Arkivskaper Tana historielag
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Møteprotokoller, brevjournaler, regnskapssaker, korrespondanse

 

Tidsperiode 1982-1991
Type virksomhet
Sted / område  Tana
Språk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Tana museum
Kontaktopplysninger Tana museum
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord