Finnmark Handel og Kontor

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Finnmark Handel og Kontor
Arkivskaper Finnmark Handel og Kontor
Arkivref   (id) SATØ/P-0517
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, referanser, årsmeldinger, deltakerlister, korrespondanse, regnskap, budsjett mm.
Tidsperiode 1975 – 1993
Type   virksomhet Politiske partier og foreninger /  handel
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering  (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord