Akkarfjord Forbrukerlags arkiv

Arkivet oppbevares ved Gjenreisningsmuseet. 

Arkivnavn Akkarfjord Forbrukerlags arkiv
Arkivskaper Akkarfjord Forbrukerlag
Arkivref   (id) GMA 4/95
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Handelsorganisasjon
Sted / område Akkarfjord, Sørøya
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord