Alta Handels- og Kontorfunksjonærers forening/Alta Handel og Kontor

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø. 

Arkivnavn Alta Handels- og Kontorfunksjonærers forening/Alta Handel og Kontor
Arkivskaper Alta Handels- og Kontorfunksjonærers forening/Alta Handel og Kontor
Arkivref. (id) SATØ/P-0501
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Kassajournaler
Tidsperiode 1974 – 1991
Type virksomhet Politiske partier og foreninger / handel
Sted / område Kåfjord
Språk  –
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord