Vadsø kjøttindustriarbeiderforening

Vadsø kjøttindustriarbeiderforening ble stiftet  29.9.1999

Arkivnavn Vadsø Kjøttindustriarbeiderforening
Arkivskaper Vadsø kjøttindustriarbeiderforening
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype 2 st. møteprotokoller
Tidsperiode 1958-1999
Type virksomhet Matproduksjon
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og finnmark fylkesbibliotek
Stikkord