Altaposten

Arkivet oppbevares ved Alta museum.

Arkivnavn Altaposten
Arkivskaper Altaposten   (ligger sammen med arkivet til   Alta historielag)
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, ev. også innholdstype Protokoll som inneholder håndskrevet avisstoff
Tidsperiode 1954 – 1958
Type virksomhet Media, sviser
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger Alta Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord