Finmark Social-Demokrat

Arkivmaterialet til lagsavisen Finmark Social-Demokrat oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Finmark Social-Demokrat
Arkivskaper Finmark Social-Demokrat
Arkivref   (id) FMFB/PA-1029
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) A-0029 Finmark socialdemokrat 1924-1925
Type materiale, evt. også innholdstype Kassa- og hovedbok, samt regningsbilag
Tidsperiode 1924 – 1925
Type virksomhet Avis til politiske parti / politiske organisasjon
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ferdig arkivkatalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord