Nuorttanaste

Nuorttanaste er det eneste nord-samiske kristelige bladet og den eldste publikasjonen på samisk som fremdeles kommer ut. Bladet ble etablert i 1898 og er det samiske bladet som har lengst historie. Se også arkivet etter Jon Ole Nilsen (personarkiver) som var redaktør i perioden 1962-1990.

Arkivnavn Nuorttanaste
Arkivskaper Nuorttanaste
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Ved Varanger Samiske Museum: Fotografier, negativer og dias,lydkassetter og annet bakgrunnsmateriale til artikler, regnskapsmateriale, dagbøker, m.m.Ved Kautokeino bygdetun: Trykksaker og aviser
Tidsperiode 1940 – 2010
Type virksomhet Informasjon og kommunikasjon; utgivelse av aviser, media
Sted / område Nesseby
Språk Samisk / norsk
Ordningsgrad Grovsortert i esker
Omfang 4,5 hyllemeter arkivalia, 9000 fotografier, samt dias og negativer
4 hyllemeter trykksaker
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, avd. Varanger Samiske Museum
og RVM-Kautokeino bygdetun
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum og

RDM-Kautokeino bygdetun

Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand,  klausul osv.)
Delvis klausulert.Nuorttanaste er det eneste nord-samisk kristelige blad og den eldste publikasjon på samisk som fremdeles kommer ut. Bladet ble etablert i 1898 og er det samiske bladet som har lengst historie.
Se også arkivet etter Jon Ole Nilsen (personarkiver) som var redaktør i perioden 1962-1990.

 

Stikkord