Maiblomsten

Maiblomsten var medlemsbladet til en kristelig organisasjon i Tana. Arkivmaterialet oppbevares ved Tana Museum.

Arkivnavn Maiblomsten
Arkivskaper Maiblomsten
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Håndskrevet medlemsblad
Tidsperiode 1948
Type virksomhet Avis
Sted / område Vester-Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang En protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger   museasiida, Várjjat Sámi Musea – Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana   Museum
Kontaktopplysninger Tana Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Medlemsblad til et kristelig ungdomslag

 

Stikkord