A/S Bladet Altafjord

Arkivet oppbevares ved Alta museum.

Arkivnavn A/S Bladet Altafjord
Arkivskaper A/S Bladet Altafjord
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Kassabok
Tidsperiode 1954 – 1959
Type virksomhet Aviser
Sted / område Alta
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS
Kontaktopplysninger Alta Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord