Sverre Nilssen

Sverre Nilssen var født i 1921 i Tromsø. Som 20-åring ble han ansatt i avisen Nordlys. I 1949 fikk han tilbud om å overta redaktørjobben i avisen Finnmarken i Vadsø. Denne stillingen hadde han til 1993, da han gikk av med pensjon. Han var en pådriver i kulturlivet i Vadsø. Som langvarig styreformann for Finmarksbiblioteket var utvikling og utbygging av samlingene en av hans hjertesaker.

Arkivmateriale etter Sverre Nilssen ble avlevert av Bjørn Stenmark til Finnmark fylkesbibliotek i 1996. Materialet består av hans personlige brev og saksdokumenter fra 1964 til 1993.

Arkivnavn Sverre Nilssen
Arkivskaper Nilssen, Sverre
Arkivref. (id) FMFB/PA/1037
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, trykksaker, avisutklipp
Tidsperiode 1964 – 1993
Type virksomhet Personarkiv – lokalhistoriske materiale
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste A-0037 Sverre Nilssen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord