Samling av valgmateriell, partilister og –programmer fra ulike partier i 1912-1976

Arkivnavn Samling av valgmateriell fra ulike partier
Arkivskaper Ulike lokale partier i Vadsø og fylkesorganisasjoner i Finnmark
Arkivref (id) FMFB/PA/1177
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Partilister og -programmer, brosjyrer, plakater
Tidsperiode 1912-2007
Type virksomhet
Sted / område Vadsø og Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad ordnet
Omfang
Arkivliste A-0177 Samling av valgmateriell
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger

(fysisk tilstand, klausul osv.)

Stikkord