A.U.L Berlevåg

Arkivet oppbevares ved Berlevåg havnemuseum. 

Arkivnavn A.U.L Berlevåg
Arkivskaper A.U.L. Berlevåg (arkivert sammen med Berlevåg arbeiderparti)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Forhandlingsprotokoll
Tidsperiode 1945 – 1970
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang En protokoll
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord