Bolsjeviker´n / Vardø AULs organ

Arkivnavn Bolsjeviker´n / Vardø AULs organ
Arkivskaper Bolsjeviker´n / Vardø AULs organ
Arkivref   (id) FMFB/PA-1132
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Håndskrevet lagsavis (protokoll)
Tidsperiode 1951 – 1954
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 arkivstykke
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark   fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord