Finnmark Senterparti

Arkivmateriale etter Finnmark Senterparti oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn Finnmark Senterparti
Arkivskaper Finnmark Senterparti
Arkivref (id) FMFK/ PA-0113
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1970-1983
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,6 hm
Arkivliste A-0113 Finnmark Senterparti
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord