Berlevåg kommunistiske parti / Kristian Mathisen

Arkivmateriale etter Berlevåg kommunistiske parti oppbevares ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg kommunistiske parti / Kristian Mathisen
Arkivskaper Berlevåg kommunistiske parti / Kristian Mathisen
Arkivref. (id) A-24
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll, saksdokumenter ang. seminarer, historikk, aviser, kopier av valglister til andre partier.
Tidsperiode 1972 – 1990
Type virksomhet Politiske partier
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord