Trygve Nissen A/S

Trygve Nissen var en av innehaverne av firmaet Feddersen & Nissen. Etter siste krig overtok han interesser i Tufjord, Dyfjord, Kjøllefjord og Mehamn og hadde hovedsete i Hammerfest. Firmaet drev med produksjon av fisk og tran, selfangst, varehandel, engros- og detaljhandel, trelasthandel, import av kull og eksport av tørrfisk.

Arkivet består av materiale tilhørende virksomheten i Hammerfest.

Arkivnavn Trygve Nissen A/S
Arkivskaper Trygve Nissen A/S
Arkivref. (id) GMA   26/01-30/01
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Båtregister, M/S Vestis- dokumenter, ordrebøker, regnskapsbøker, saksdokumenter, maskinjournaler.
Tidsperiode 1953 – 1979
Type virksomhet Handel
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 5 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord