Sosialistisk Venstreparti

Finnmark SV

Arkivmateriale til Finnmark SV består av møteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter, regningsbøker og -bilag og pressemeldinger. Arkivet utgjør 5,1 hyllemeter og er ordnet og katalogisert i Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Les mer...

Vadsø SV

Vadsø SV ble stiftet 28. juni 1973 i et åpent møte på samfunnshuset i Vadsø. Før våren 1976 sto SV for Sosialistisk Valgforbund, et valgsamarbeid mellom SF (Sosialistisk Folkeparti), NKP (Norges Kommunistiske Parti) og AIK (EF-motstandere i Arbeiderparti). Vadsø SV´s første styre ble valgt med tre medlemmer fra Sosialistisk Folkepartiet, NKP og uavhengige sosialister siden […] Les mer...