Viktig kvinnehistorie digitalisert!

Gjennom frivillig innsats har kvinner i sanitetsforeninger ytet et enormt bidrag til helse og velferd i Finnmark. Nå er deres historier bevart og tilgjengelig for ettertiden. Møteprotokoller, journaler, brev og saksdokumenter til denne fylkets største og eldste kvinneorganisasjon, Sanitetsforeningen, er digitalisert med Kulturfondets støtte. Det originale materialet finnes i Finnmark fylkesbiblioteket.

DigForsk Tana bak skanningen
Digitaliseringen ble utført i DigForsk sentralen i Tana. Her har 5 av de 10 medarbeidere vært engasjert i arbeidet, to av dem på full tid i tre måneder sier daglig leder ved DigForsk Tana, Torill Dagfinnsdatter.

Daglig leder ved DigForsk Tana Torill Dagfinnsdatter og spesialrådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek Helena Maliniemi studerer de originale protokollene.   Blant disse er blant annet innskrivningsjournal til Vadsø fødehjem.  Foto: Sonja Siltala.

Torill Dagfinnsdatter, daglig leder ved DigForsk Tana og Helena Maliniemi, spesialrådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek studerer de originale protokollene. Foto: Sonja Siltala.

Materialet besto av 42 protokoller og 2 arkivesker korrespondanse, saksdokumenter, årsmeldinger til sammen ca. 10 000 sider. Filene ble skannet inn i TIFF og konvertert til PDF-format etter arkivlovens standard og 300 dpl optisk løsning.  – Vi setter stor pris på denne typen meningsfylt prosjekt. Vi ved sentralen fikk et godt innblikk om sanitetskvinnenes arbeid, særlig under krigen. Vi var helt overrasket, sier daglig leder ved DigForsk Tana, Torill Dagfinnsdatter.

Stor informasjonsverdi
Det digitaliserte materialet strekker seg fra vest til øst i fylket over en sammenhengende periode fra 1935 og frem til i dag. -I arkivet kan man lese at saniteten hadde et bredt og omfattende arbeidsfelt innen omsorg og helse. Selv om målgruppen hovedsakelig var kvinner, barn og unge nektet den ikke å strekke en hjelpende hånd til andre

De digitaliserte filene er lagret i harddiskene. Helena Maliniemi og Fylkesbibliotekets It-ansvarlig Steffan Bjørkås som jobber videre med materialet for å få overført disse til databaser internt mens det originale materialet skal trilles tilbake i magasinet.  Foto: Sonja Siltala

De digitaliserte filene er lagret i harddiskene. Helena Maliniemi og Fylkesbibliotekets It-ansvarlig Steffan Bjørkås som jobber videre med materialet for å få overført disse til databaser internt mens det originale materialet skal trilles tilbake i magasinet. Foto: Sonja Siltala

som trengte hjelp.  Arkivmaterialet avslører at det i perioder strømmet inn brev og anmodninger om pengestøtte og klær til de lokale styrene.  Så det har nok vært tider når sanitetsforeningene har fungert som sosialkontorer, med unntak av at de stort sett baserte deres virksomhet på frivillig arbeid og innsamling av midler, sier arkivar ved Finnmark fylkesbibliotek Helena Maliniemi. Vi kan også lese i materialet at de lokale foreningene med sine møter, arrangementer og aksjoner hadde en enorm sosial betydning for medlemmene.  Disse var ofte ressurssterke husmødre med mange barn, og barna var ofte med. -«Ja , dette stemmer nok.  Kaffekomiteen var så sliten at de nesten måtte bæres hjem», som det står i en møteprotokoll , tilføyer Torill Dagfinnsdatter.

Alt er ikke tilgjengelig – klausuler
Alt materiale skal ikke publiseres på Arkivportalen. Dette gjelder blant annet innskrivningsjounal for Vadsø fødehjemmet, men også andre journaler og saksdokumenter. Hvis noen vil studere disse må de søke innsyn i materialet. Også DigForsk staben har taushetsplikt i dette.

Sanitetskvinner besøker familien Berit Turi Oskal i deres sommerleir i Aidijavre, Kautokeino. Foto er fra arkivet til Finnmark sanitetsforening.

Sanitetskvinner besøker familien Berit Turi Oskal i deres sommerleir i Aidijavre, Kautokeino.. Foto er fra arkivet til Finnmark sanitetsforening ved Finnmark fylkesbibliotek