Riksarkivarens julenisse husket også Troms og Finnmark: Arbeidet med privatarkiv i fylket tildelt utviklingsmidler

Det er flere aktører i Finnmark og Troms som er blant de heldige som har fått midler fra utviklings- og prosjektmidler som deles ut av Riksarkivaren.

I følge pressemeldingen fra Riksarkivaren er 12 millioner kroner nå fordelt. Det er gitt støtte til 34 prosjekter i ulike deler av landet. Størsteparten av midlene er gitt ulike tiltak for privatarkiv.

  • Varanger museum IKS får 400 000 kr. til å fortsette det gode arbeidet med Varangerarkiver-prosjektet.
  • 400 000 kr. går til Nord-Troms museum for å utvikle regional bevaringsplan i samarbeid med museene i Troms og Finnmark fylkesbibliotek.
  • I tillegg skal Troms Røde Kors digitalisere sitt arkiv med 350 000 kr.

http://www.mynewsdesk.com/no/arkivverket/pressreleases/pengedryss-til-pels-og-politikk-2953102?fbclid=IwAR0aisH_DppuKn8qUzwcCjJ5vuR1PfG-Q69KdkYf_N-beWTfQ4YwHmAsCSQ