Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening ble opprettet 8. november 1909 som den første sanitetsforeningen i Finnmark fylke. Som det eneste laget i Finnmark tok Vadsø sanitetsforening i bruk en fødestue med en lønnet faglig ansatt. Fødehjemmet ble lagt ned i 1966. Møteprotokoller, journaler og journalsaker er unntatt offentlighet. Det samme gjelder pasientjournal for fødestue. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Finnmark fylkesbibliotek. De øvrige andre dokumentene er offentlig tilgjengelig.

Arkivnavn Vadsø sanitetsforening
Arkivskaper Vadsø sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFK/PA/1060
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, journaler, korrespondanse og   salsdokumenter, medlemslister, inventar, hoved- og kassabøker, regningsbilag,   fotografier, trykksaker og prosjyrer
Tidsperiode 1939-2009
Type   virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 3,8 hyllemeter
Arkivliste A-0060 Vadso sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Møte- og forhandlingsprotokoller er digitalisert, samt innskrivningsjournal for Vadsø fødehjemmet. Disse er ikke publisert på nettet p.g.a. klausul.
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord