Vadsø sanitetsforening

Vadsø sanitetsforening ble opprettet 8. november 1909 som den første sanitetsforeningen i Finnmark fylke. Som det eneste laget i Finnmark tok Vadsø sanitetsforening i bruk en fødestue med en lønnet faglig ansatt. Fødehjemmet ble lagt ned i 1966. Møteprotokoller, journaler og journalsaker er unntatt offentlighet. Det samme gjelder pasientjournal for fødestue. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Finnmark fylkesbibliotek. De øvrige andre dokumentene er offentlig tilgjengelig.

Arkivnavn Vadsø sanitetsforening
Arkivskaper Vadsø sanitetsforening
Arkivref   (id) FMFK/PA/1060
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møtebøker, journaler, korrespondanse og   salsdokumenter, medlemslister, inventar, hoved- og kassabøker, regningsbilag,   fotografier, trykksaker og prosjyrer
Tidsperiode 1939-2009
Type   virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 3,8 hyllemeter
Arkivliste A-0060 Vadso sanitetsforening
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Vadsø sanitetsforening 
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Arkivmateriale etter Vadsø sanitetsforening inneholder sensitive opplysninger som kan knyttes til bestemte personer eller familier. Derfor skjermes noen deler av arkivet fra offentligheten. For å kunne se i disse må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. Klausulen gjelder også Innskrivningsjournalen til fødselstuen 1961-1965
Stikkord