Vardø kooperative kvinneforening

Arkivet oppbevares ved Vardø museum.

Arkivnavn Vardø kooperative kvinneforening
Arkivskaper Vardø kooperative kvinneforening
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskap og medlemslister
Tidsperiode 1923 – 1970
Type virksomhet Kvinneforening
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord