Vadsø kvinnelag

Vadsø Kvinnelag ble stiftet på 1950-tallet som en avdeling av Norsk kvinneforbund. Norsk Kvinneforbund (stiftet i 1954) var en sammenslutning av Norges Husmorlagsforbund og Norges Demokratiske Kvinneforbund (stiftet 1948). Vadsø Kvinnelag ble lagt ned i 2000. Arkivmateriale etter Vadsø kvinnelag oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Vadsø kvinnelag
Arkivskaper Vadsø kvinnelag
Arkivref   (id) FMFB/PA/1054
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse
Tidsperiode 1962 – 1980
Type  virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Arkivportalen
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Møteprotokollene er digitalisert og leses på Digitalarkivet:

Møteprotokoll 1962-1966

Møteprotokoll 1966-1971

Møteprotokoll 1971-1980

Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Stikkord