Vadsø damekor

Vadsø damekor ble stiftet 16. desember 1946 og nedlagt på årsmøtet 31. oktober 2001. Arkivmateriale etter Vadsø damekor er avlevert til Finnmark Fylkesbibliotek i tre omganger.

Arkivnavn Vadsø damekor
Arkivskaper Vadsø damekor
Arkivref   (id) FMFB/ PA/1049
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type  materiale, ev. også innholdstype Møtebøker for styret, medlemsmøter, noteutvalget og fremmøteprotokoller, korrespondanse og saksdokumenter, regnskap, medlemslister, noter, fotografier, samt gjenstander
Tidsperiode 1946 – 2001
Type virksomhet Teater-, kor- og musikkvirksomhet
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 2,8 hyllemeter
Arkivliste A-0049 Vadso damekor
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Møteprotokoller er digitalisert og kan leses på Digitalarkivet:

Møteptotokoll for styre 1946-1953
Møteprotokoll for styre 1953-1964
Møteprotokoll for styre 1964-1983
Møteprotokoll for styre 1984-1997
Møteprotokoll for styre 1997-2001
Møteprotokoll for medlemsmøter 1995-2001

Fotografiene er digitalisert med serienummer: 12008 : 001 – 059
Samsøk i bildebasen

Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord