Sør-Varanger lærerinnelag

Arkivnavn Sør-Varanger lærerinnelag
Arkivskaper Sør-Varanger lærerinnelag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / lag / undervisning
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausulert