Fiskerkvinnelaget “Havblikk”

Arkivet oppbevares ved Berlevåg  havnemuseum.

Arkivnavn Fiskerkvinnelaget “Havblikk”
Arkivskaper Fiskerkvinnelaget “Havblikk”
Arkivref.(id) A-39
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Kvinneorganisasjoner
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord