Finnmark Arbeiderpartis Kvinneutvalg

Arkivet oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Finnmark Arbeiderpartis Kvinneutvalg
Arkivskaper Finnmark Arbeiderpartis Kvinneutvalg
Arkivref. (id) SATØ/P-0341
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype -.
Tidsperiode
Type virksomhet Politiske partier og foreninger
Kvinneorganisasjoner
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord