Arkivet etter 8. mars –komité i Vadsø

Arkivet oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Arkivet etter 8. mars –komité i Vadsø
Arkivskaper 8. mars komité i Vadsø
Arkivref   (id) FMFB/PA-1075
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller
Tidsperiode 1983 – 1993
Type virksomhet Kvinneforeninger
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 2 protokoller
Arkivliste A-0075 8. mars komitéen i Vadsø
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord